2021-07-07: Information från ordförande


Årsmötet 2021-08-28 kl. 11.00 i magasinet. Magasinet är åter öppet för att umgås i mindre grupper, Men följ gällande allmänna rekommendationer fortsatt.   Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara HÖG vid gemensamt bastubad. Var uppmärksam på gällande rekommendationer och regelverk från Folkhälsomyndigheten.
Under fliken övrigt har vi lagt upp följande dokument; Preliminär verksamhetsplan för 2021,  Koder hamnen 2021,  Samt ett medlems avtal som ska sändes in till klubben signerat av var medlem. 

 

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top