Gästhamnen

Båtklubbens nya segelbåtsbrygga och gästbrygga är nu klar.  Det blir  ca. 10 platser beroende av båtstorlek. Förtöjning med boj, förtillfället några ankarplatser. El och vatten kommer att finnas på bryggan. Gästplatserna är på utsidan av bryggan!

Sjösättningsrampen i Fiskeboda är betongsatt för att det ska gå lätt och enkelt att lägga i och ta upp båtar.

Hamnen i Fiskeboda sköts och underhålls av båtklubben för att kunna göra det och för att kunna upplåta bryggplatser och rampen till icke medlemmar så tar vi betalt för att ligga på gästbryggan och utnyttjande av rampen. Vänligen respektera detta. Avgifter enligt nedan.

Betalning helst med "swish" till konto 1234270591 eller med kontanter i ”Sedelinkastet” på hamnmagasinet, där det även finns ett kvittoblock som man fyller tar kopia med sig placerar väl synligt i bilen eller på båten.

Gästplats 100kr/dygn
Elanslutning 50kr /dygn
Rampavgift 50kr Inkl. sjösättning-upptagning

Om Ni är frekventa besökare kan Ni ansöka om medlemskap utan båtplats, istället för att betala var gång.

Karta över gästhamn och ramp: Karta

Scroll to top