Medlemskap

Medlemskap i Fiskeboda båtklubb?

Vi har två typer av medlemskap.
Medlemskap med båtplats och medlemskap utan båtplats.

Som medlem med båtplats har du sommarplats vid brygga, samt även uppställningsplats under vintertid.
Medlem utan båtplats har rätt att använda vår iläggningsramp samt tillfälligt ligga på gästbryggan i mån av plats under begränsad tid ca 10 dagar. Vi har ingen arbetsplikt i klubben den regelbundna skötsel av hamnen som gräsklippning etc. utförs för närvarande av farmartjänst. Men vi jobbar gemensamt med att sköta och underhålla hamnen dels på vad vi kallar klubbardagar när medlemmar samlas och jobbar med det som behövs. Samt även speciella projekt som till exempel det nu pågående projektet med att byta ut brygga 1.
För att bli medlem i klubben med båtplats betalar man först en inträdesavgift, om det för tillfället är kölista på båtplatser kan man då ställa sig i kö. Sedan betalar man båtplatsavgift samt hamnskötselavgift enligt nedan.
För de som inte kan lägga i eller ta upp båten i egenregi. Så tar vi vid en dag på våren samt en dag på hösten dit en mobilkran som lägger respektive lyfter båtarna. Rekommendationen är man har båtvagn för vinteruppställning. Iläggning & upptagning kan även göras i mån av möjlighet med klubbens traktor med hjälp av klubben utsedd traktorförare.

Försäkring: Alla båtar måste vara försäkrade för ansvar.

Begränsning av båtstorlek :

Längd 12,0 meter

Bredd 4,5 meter

Djup 1,8 meter

Vikt 11,0 ton

 

Medlemsavgifter 2022 och 2023

Avgift 2022 Avgift 2023
Inträdesavgift 1 000,00 kr 1 000,00 kr
Medlemsavgifter
Båtplats för båt under 5 m 1 200,00 kr 1 700,00 kr
Båtplats för båt 5-8 m 1 800,00 kr 2 300,00 kr
Båtplats för båt 8-10 m 2 100,00 kr 2 600,00 kr
Båtplats för båt 10-12 m 2 400,00 kr 2 900,00 kr
Båtplats för båt över 12 m 2 900,00 kr 3 400,00 kr
Hamnskötselavgift 500,00 kr 500,00 kr
Medlem utan bryggplats 600,00 kr 1 000,00 kr
Båtlyft / Traktor / Flytt 750,00 kr 750.00 kr
Övriga avgifter
Gästhamnsavgift  100,00 kr 100,00 kr
Gästhamns avgift för el 50,00 kr 50,00 kr
Användning av rampen (ej medlem) 50,00 kr 50,00 kr

Båt på land under hela året = medlemsavgift

Båt på land under två år = medlemsavgift+2000 kr

Ansök om medlemskap gör du genom att skicka ett epost-meddelande till båtplats ansvarige fiskebodabatklubbhamnkapten@gmail.com Vill du prata lite med Kalle Bergendahl ringer du 0730709797 .
Ansöker du om medlemskap med båtplats ger du oss uppgifter om din båt enligt nedan. Har du inte för tillfället båt, men ändå ansöker om en båtplats ge oss beräknad längd, bredd och djupgående. Ansöker du om medlemskap utan båtplats anger du det.
Vi behöver följande uppgifter för att hantera din ansökan:
Person uppgifter:
Namn och adress, telefon nr, epost adress.
Båttuppgifter:
Båttyp; Segel eller motorbåt, längd, bredd, djupgående.
Fabrikat och båtens namn.
Försäkringsbolag och försäkringsnummer.
Övriga uppgifter ange om ni behöver följande:
Sjösättning/upptagning; Egen regi, Kranlyft, Iläggning med klubbens traktor.
Båtplats; Sommarplats, Vinterplats.
Förvaring; Vagga eller vagn/trailer. Begränsat antal fasta platser med vagga.

Extra avgift tas ut för postutskick av kallelse, handlingar, fakturor mm. Om du anmält att du vill ha dessa per post.

Scroll to top