Information från ordförande

Magasinet är åter öppet för att umgås, Men följ gällande allmänna rekommendationer fortsatt.   Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara hög. Var uppmärksam på gällande rekommendationer och regelverk från Folkhälsomyndigheten.

Vice ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top