2021-02-21: Information från ordförande

Inför sjösättning tänk på att endast biocid fria färger är tillåtna, gäller även befintliga färglager på båtbotten. Provtagning kan komma att genomföras.
Årsmötet som normalt brukar hållas på på våren är på grund rådande pandemi och därav rådande restriktioner på grund av covida-19 viruset tillsvidare framskjutet  till sommaren. Allmänna rekommendationer gäller fortsatt. Magasinet är stängt för större grupper, Men fritt att använda köket och umgås i mindre grupper.  Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara HÖG vid gemensamt bastubad. Var uppmärksam på gällande rekommendationer och regelverk från Folkhälsomyndigheten.
Under fliken övrigt har vi lagt upp följande dokument; Preliminär verksamhetsplan för 2021,  Koder hamnen 2021,  Samt ett medlems avtal som ska sändes in till klubben signerat av var medlem.

 

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top