Info.2020-08-30: Information från ordförande; Årsmöte 2020-09-05 Kl. 11.00 mm.

Årsmötet med begränsat deltagande, endast en deltagande per medlemskap plus funktionärer vid magasinet. Upptagning 2020-10-03 start 08.00 på norr. Samma regler / restriktioner vid upptagning som vid sjösättningen kommer att gälla. Tidigare aviserade restriktioner på grund covida-19 viruset och allmänna rekommendationer gäller fortsatt. Fortsatt håller vi magasinet stängt för större grupper, Men fritt att använda köket och umgås i mindre grupper.  Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara HÖG vid gemensamt bastubad.

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top