2021-02-21: Information från ordförande

Inför sjösättning tänk på att endast biocid fria färger är tillåtna, gäller även befintliga färglager på båtbotten. Provtagning kan komma att genomföras.
Årsmötet som normalt brukar hållas på på våren är på grund rådande pandemi och därav rådande restriktioner på grund av covida-19 viruset tillsvidare framskjutet  till sommaren. Allmänna rekommendationer gäller fortsatt. Magasinet är stängt för större grupper, Men fritt att använda köket och umgås i mindre grupper.  Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara HÖG vid gemensamt bastubad. Var uppmärksam på gällande rekommendationer och regelverk från Folkhälsomyndigheten.
Koder hamnen 2021; Magasinet 1962, Vägbom 1962#, Toaletter och dusch 1912.

 

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top