2021-01-03: Information från ordförande

Tidigare aviserade restriktioner på grund av covida-19 viruset och allmänna rekommendationer gäller fortsatt. Magasinet är stängt för större grupper, Men fritt att använda köket och umgås i mindre grupper.  Tänk på att risken för smittspridning nog får anses vara HÖG vid gemensamt bastubad. Var uppmärksam på gällande rekommendationer och regelverk från Folkhälsomyndigheten.
Koder hamnen 2021; Magasinet 1962, Vägbom 1962#, Toaletter och dusch 1912.

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top