Info.2020-04-23: Sjösättning 2020-05-02, start 09.00 på norr. Information från styrelsen åtgärder på grund av Corona viruset.

Med anledning av Corona virusets spridning och allmänna rekommendationer har styrelsen beslutat att ställa in det planerade årsmötet 2020-04-04. I övrigt är fortsatt den preliminära planeringen; Arbetsdag inför sjösättning 2020-04-25 & sjösättning 2020-05-02. Detta är helt beroende av utveckling med Corona viruset. Vi återkommer med mer information längre fram.

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top