2019-06-06 Information från styrelsen

Hej alla medlemmar Fyra båtar från Fiskeboda på eskader till Örebro på vår nationaldag. Tänk på att alla båtar på söder måste läggas i eller flyttas bort till norra uppställningsplatsen  senast sista maj! För att underlätta för gräsklippning. Angående Toaletterna i hamnen så börjar campingkioskens killar och städar veckan innan midsommar tills dess får ni medlemmar ställa upp och städa när ni tycker att det behövs.

Eder ordförande
Bo Adolfsson

Scroll to top